KONTROLLING ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÁS

Alapvetően folyamat-szemléletű és projekt-szemléletű is egyszerre